Demokratikus Erdély Liga – DEL

2014 a Demokratikus Erdélyi  Liga nonprofit szervezet Facebook-oldalán közzétett kétnyelvű felhívás magyar nyelvű változata, amelyben az autonomista csoportok összefogását, és egy transzilvanista politikai párt létrehozását sürgeti, amelyben minden nemzetiségnek helye van. 2019-ig még nem történt komoly lépés a pártaalapítás terén. A Marosvásárhelyen megalakult Szabad Emberek Pártja az egyetlen politikai alakulat, amely felvállalta a transzilvanista elveket.

A többi mellett azt is szeretnék, hogy nyilvánítsák Kolozsvárt hivatalosan Erdély fővárosává.

 

Tekintettel a Romániában tapasztalható politikai és erkölcsi válságra, valamint arra a tényre, hogy az erdélyi emberek ezt a válságot saját szűkebb pátriájuk, Erdély fellendülésének legfőbb akadályaként érzékelik, az Erdélyi Demokratikus Liga nevében eljáró kezdeményezők felhívják Erdély polgárait egy szervezett mozgalom, ezt követően pedig egy politikai párt megalapítására, a hatályos törvényekkel és Románia Alkotmányával összhangban.

A kezdeményezők véleménye szerint

- egy ilyen mozgalom/párt a már informálisan létrejött transzilvanista csoportosulások szervezett együttműködésén kell alapuljon,

- egy ilyen szervezett együttműködés első lépéseként a transzilvanista csoportosulások hálózatát kell kialakítani, mely hálózatban az Erdélyi Demokratikus Liga – kolozsvári székhellyel – csak egyike lenne a számos csomópontnak a már létező nagyszebeni, szászmedgyesi, besztercei, nagyváradi és egyéb csoportok mellett.

A felhívás kezdeményezői az alábbi programot terjesztik elő, megvitatás végett:

Az Erdélyi Mozgalom egy demokratikus és alkotmányos mozgalom/párt, amely az alapvető emberi jogok, a pluralizmus, a békés együttélés és egymás kultúrája irányába megnyilvánuló nyitottság erdélyi hagyományait követi.

Az Erdélyi Mozgalom részvevői egyetértenek abban, hogy:

- Erdély, történelmét tekintve három, európai jelentőségű kultúrkör: a román, a magyar és a német metszetében, azok kölcsönhatásaként jött létre és alakult tovább. A transzilvanizmust maguk ezek a kultúrkörök, valamint a köztük létrejött nyitottság, a kölcsönös elfogadás, illetve mindegyik kultúrkör saját identitásának és az eredeti értékek megőrzésének szándéka együtt határozza meg.

- Ugyanaz a transzilvanizmus áll a régió intézményes megszervezésének alapjánál is, ami elsősorban a hagyományos nyelvek együttélését jelenti. A három történelmi nyelv: a román, a magyar és a német Erdélyben azonos jogállásnak örvend, mindhárom egyidejűleg hivatalos nyelvnek is minősül. A többi történelmi kisebbség által beszélt nyelv is bármely korlátozás nélkül, nyilvános jelleggel használható, és azokon a településeken, ahol a beszélők száma ezt indokolja, hivatalos jelleggel is alkalmazható.

Az Erdélyi Mozgalom célkitűzései:

1. Erdély regionális és költségvetési autonómiájának kivívása egy, az európai térségben elfogadott, radikális szerkezeti változtatásokra kész Románia keretein belül;

2. szervezeti reformok bevezetése egy rugalmas közigazgatási modell kialakítása érdekében;

3. olyan erdélyi adó- és költségvetési politika kidolgozása, amely lehetővé teszi saját adónemek és –mértékek bevezetését, és amelynek nyomán a régió a központi költségvetés számlájára kizárólag egy előzetesen megállapodott, százalékos mértékű vagy abszolút mértékű befizetést teljesít;

4. Erdély arra irányuló jogának megszerzése, hogy saját altalajkincseivel, légterével, valamint kitermelhető vízi energiára alkalmas vizeivel saját maga gazdálkodhasson;

5. a távközlési és szállítási vonalaknak Erdély prioritásaival összhangban történő fejlesztése, valamint a régió (és egyúttal Románia) nyugati kapuit az ország közepével összekötő autópályák elsőbbséggel történő megépítése;

6. az erdélyi értékek világpiacon történő bemutatása részben a „transilvanicum" márkanév bevezetése, részben a helyi sajátosságoknak a globális idegenforgalom vérkeringésébe való integrálása, részben pedig az egyes, Erdélyen belüli tájegységek jellegzetességeinek megismertetése révén;

7. olyan intézkedések meghozatala, amelyek célja a közeledés és együttműködés elősegítése az erdélyi polgárok között, függetlenül azok nyelvétől, származásától vagy vallásától;

8. olyan választási rendszer kidolgozása, amely több szakmaiságot és nagyobb felelősséget felmutató politikai elitet juttat vezető szerephez;

9. Kolozsvár Erdély fővárosává való nyilvánítása;

10. az Erdélyen belüli tartományok kialakítása a történelmi hagyományok, a helyi demokratikus igények és a regionális fejlesztéspolitikai kritériumok együttes figyelembe vételével;

11. együttműködés kiépítése Európa fejlett történelmi régióival, köztük Bajorországgal, Katalóniával, Flandriával stb.

(kolozsvaros.ro/delhir.info nyomán)

 Facebook

Kapcsolat

Szék-helyek.ro 

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László


Adatkezelési tájékoztató 

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, a Nagy haború  oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál)  jogvédelem alatt áll. A szerző engedélyével másolható vagy sokszorosítható.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.szekhelyek.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog