Elfogadhatatlan!

Hozzávetőlegesen hatszázan tettek eleget a magukat nemzetvédőnek mondó, de valójában szélsőségesen magyarellenes, fasisztoid megnyilvánulásoktól és retorikától sem mentes szervezetek felhívásának, és vettek részt a román hadsereg napja alkalmából október 25-én Úzvölgyében szervezett rendezvényen.

Össznemzeti trehányság

Van valami elképesztő abban, ahogy furtonfurt használják, használjuk a nemzet fogalmát. Mert mi is a nemzet? Modern politikai közösség. Egyik típusa, a kulturális nemzet, a Rajnától Keletre: az anyanyelv, kultúra és történelem közösségén alapul. Ez a mi nemzetfogalmunk: németeké, cseheké, lengyeleké, magyaroké. A másik típus az államnemzet. Eszerint azok tartoznak egy nemzetbe, akiket az alkotmány, törvények, politikai intézmények, vagyis az állam összekapcsol. Ilyen nemzet a francia, brit, svájci, amerikai, kanadai. Egy erdélyi magyar a kulturális nemzet logikája szerint a magyar, az államnemzet logikája szerint a román nemzethez tartozik. Tessék megkérdezni, hová sorolja magát!

Havasalföldi impérium, avagy a feudális moldo-vlahok uralma

...de nevezhetnénk munteniai, vagy vlach impériumnak is, kinek hogy tetszik, ugyanaz Bukarest basáskodása az erdélyi és moldvai gyarmatok felett. Imperium értelmező szótár szerint: birodalom; idegen népeket, területeket elnyomó és kizsákmányoló állam.
Románia két tábor harctere a feudális moldo-vlach gondolkodásúak tábora és a civilizált világhoz közeledő gondolkodásúaké. Az elsők táborába tartozik a kommunista időben valamilyen szerepet betöltők és azok leszármazottai, és a félművelt egyének. A másodikat nevezzük nyugati tábornak, néhány ezer ember, akik elutasítják a teokrácia és az állam összefonódását, a korrupt feudális gondolkodást, valamint a történelmi hamisításokon keresztül a tömegek manipulálását.

Anyaország: Nem a vég, a kezdet

Tegnap valószínűleg az egész ország népe alkotott ítéletet Borkairól, illetve a róla készült felvételek gerjesztette botrányról.
Sokan sokféleképpen fogják majd értékelni a mostani önkormányzati választásokat, a többség elsősorban nyilván saját ízlése, preferen­ciái szerint.
 

Három nemzet hőse

„Czetz János teljesítménye, áldozata és emléke napjainkban is erőt, példát és mércét ad a magyarságnak. Örüljünk, hogy minden történelmi csapás ellenére van hazánk, amiért békében küzdhetünk a szülőföldünkön. Örüljünk, hogy van nemzetünk, amely értelmet ad küzdelmeinknek. Örüljünk, hogy megannyi megpróbáltatás dacára nemzetünk összetartozása erősebbnek bizonyult, mint azon erők, amelyek szét akartak szakítani bennünket.”

A nemzeti állam és a nacionalizmus

A rendi államból kibontakozó új társadalom új kereteket jelölt ki magának, olyanokat, amelyek megfelelnek a demokratikus folyamatoknak és a törvényesség uralmának: a nemzetállamot. Nemzetnek a közös történelemmel és kultúrával rendelkezô közösségeket nevezhetjük. Nemzetállam az a nemzet, amely saját, szuverén állammal rendelkezik. A nemzetállamhoz való ragaszkodás érzése pedig a nacionalizmus vagy hazafiasság, Ez az érzelem az utóbbi kétszáz év történelmének egyik meghatározó erejévé növekedett.

Kapcsolat

Szék-helyek.ro 

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László


Adatkezelési tájékoztató 

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, a Nagy haború  oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál)  jogvédelem alatt áll. A szerző engedélyével másolható vagy sokszorosítható.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.szekhelyek.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog