100 éve írta Szabó Jenő

Kategória: Kézdiszék

Bucsu 1918-tól.

Eredj sírodba hát a többi év után! , . .
Már érkezésed is embert gyilkolt bután
És hogy halálra mégy, hogy végzeted betölt,
Halódó alkonyod egy országot megölt!


Az öröklétben is légy mindig átkozott !
Reánk minden napod gyászt és halált hozott
És most, hogy távozol, mit hagysz örökbe itt ?.
Fojtott harag tüzét és szégyen könnyeit!

Egész futásodon nincs egy kicsinyke fény]
Hiú önáltatás a bujdosó remény:
Hogy már elül talán a fáradt gyűlölet.
S jobbnak kell jönni, mert rosszabb már nem jöhet! .

Szabó Jenő.

 

Szabó Jenő

Református lelkipásztor, író, többkötetes költő 1857-ben született Kolozsváron, Szabó Dezső (1879–1945) magyar író testvérbátya volt. A kolozsvári Farkas utcai gimnázium diákjaként már megjelentek versei. Nagyenyeden végezte a teológiát 1890-ben. Papi pályáját Nagyenyeden kezdte, majd Békésgyulán, Barátoson, Illyefalván, 1901-től nyugdíjazásáig (1915) Kézdi­vásárhelyen volt lelkész. Nyugdíjasként 1923–34 között a Bereck központú szórvány egyházi teendőit látta el. 1904-ben több társával alapítója volt a kézdivásárhelyi Székely Újságnak, amelyben prózai írásai és versei láttak nyomdafestéket. Bizonyított irodalomtörténeti adat, hogy Szabó Jenőről mintázta meg Szabó Dezső Az elsodort falu című, leghíresebb regényének (1919) főhősét, Farczády Jenőt, így a regény cselekményének színhelye is többször kötődik Illyefalvához. Az első világháború és a forradalmak alatt, de később is nyomasztó anyagi gondok között élt, 1934-ben egyesek szerint 1931-ben hunyt el Kézdivásárhelyen könyöradományokból temették el.

Verseit 1891-től az Ellenzék, Arad és Vidéke, Fővárosi Lapok, Erdélyi Lapok, Jó Pajtás közölte; a Székelyföldi Néplap és e lap elődjeinek, utódjainak állandó munkatársa volt; jeles szónok, „aranyszájú pap”-nak nevezték. Tagja volt az Erdélyi Irodalmi Társaságnak, a Kemény Zsigmond Társaságnak, a temesvári Arany János Társaságnak.