A fekete asszony 2 rész (Történet az 1849-es évből.)

Egervári Potemkin Ödön (1823-1895)

 A velők levő Szabó áldozópap egy szívből fakadó imát mondott el a kínosan haldokló felett, s kérte a jelen volt románokat, hogy adják meg a kegyelem-döfést a szenvedőnek.

Végre a tribün (elöljáró régiesen) elébe vezették őket. E román elöljáró Dobra Péter volt, ezelőtt a fekete asszonynak rendesen fizetett ügyvédje; aki felette álmélkodott azon, hogy még életben látja őt, s ezután csakhamar tudtukra adá, nehogy jövőre uraknak tekintsék magukat, mert ők most már a románok foglyai, szállást s egyszersmind őrt rendelt számukra, az utóbbit, úgymond, személyük biztonsága tekintetéből.

A fekete asszony 1 rész

Egervári Potemkin Ödön (1823-1895)

 A kedves olvasót az 1848-49-es évekbe repítem vissza a folytatólagos novella kapcsán. Azért döntöttem, hogy a történetet közlöm, mert kézdivásárhelyi utalás is van benne.

„Általánosan tudva van, hogy nem egy magyar nő a honvédek soraiban harcolt, sőt lóháton is tett szolgálatot. S ha van oly egyéni nézet, mely ezt kárhoztatni képes, vagy pedig gúnyolódva gáncsolja e női hőslelkületet: bizonnyal téves szempontból s egyoldalúan ítél a felett. Rendkívüli korszak, rendkívüli eseményeket s egyéneket szül egy iránt. Elbeszélésem hősnője „A fekete asszony“ nem tartozik ugyan azon hölgyek sorába, kik honleányi túlbuzgóságukban fegyvert ragadtak és síkra szálltak a haza védelmére, ő amazoknál is fentebb állt s a szabadság szent ügyében tett érdemeit s önfeláldozását magasabb szempontból kell megbírálnunk, miért is múltjának rövid vázlatát az utókornak átadni méltónak találtam, s éltet a remény, hogy a tisztelt olvasó véleményemet osztani fogja.” Ezekkel a szavakkal engedte útjára Egervári Potemkin Ödön az elbeszélését, 1869-ben.

Otthon se unatkozzunk: Elekes György és "versárnyéka" (Kézdivásárhely szülöttje)

Ele­kes György nem tar­to­zik erdélyi iro­dal­munk vissz­han­gos vo­nu­latához, pe­dig vi­szony­lag széles pászmát fo­gott be e századból: 1894– ben szüle­tett és 1969-ben halt meg. A kézdivásárhe­lyi fi­a­tal­em­ber szülővárosában végzi a gimnázi­u­mot, majd Bu­da­pest­re megy egye­tem­re, ahol jogászdok­to­ri képesítést nyer. Életében nagy for­du­lat az első világháború: be­vo­nul, de ha­ma­ro­san orosz fogságba kerül és a szibériai Krasz­no­jarszk­ba hur­colják, ahol versírásra adja a fejét. 

Milánói modern művészetek múzeuma

A Dóm téren, találjuk a modern művészetek múzeumát (Museo del Novecento). A  modern, és kortárs művészet rajongói számára nyújt látványosságot. Egy különleges épületben található, mely magában is egy remek alkotás. Az olasz és a nemzetközi 20. századi művészet egyik legnagyobb olaszországi gyűjteménye tekinthető itt meg. A futurizmusnak, a spatializmusnak, és az arte povera művészeti irányzatának külön részleget szenteltek a múzeumban. Fellelhetünk olasz festők alkotásait, de más nemzetek alkotói is megjelennek: Az olasz mesterek, mint Fontana vagy Boccioni mások mesterművei, mint Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Georges Braque, Piet Mondrian, Paul Klee vagy Henri Matisse.

 

Hogy otthon se unatkozzunk! Ma az Uffizi Képtár, Firenze

Az Uffizi a Google térkép alkalmazáshoz hasonló megoldással 2018-ban tette bejárhatóvá termeit. A firenzei képtár rendelkezik a világ legátfogóbb gyűjteményével az olasz reneszánsz mesterek műveiből. Itt látható többek között Botticelli Vénusz születése, Caravaggio Bacchusa és Michelangelo A Szent család című rondója is.

Hogy otthon se unatkozzunk! Párizs múzeumai, ma Musée d’Orsay

A legnagyobb párizsi múzeumok ingyenesen elérhetővé teszik a gyűjteményeikben található több mint 100 ezer műalkotás nagy felbontású digitális reprodukcióját, hogy jobban megismerhesse őket a közönség.

A Petit Palais kiállítócsarnoktól a Modern Művészeti Múzeumig a szerdán kezdődött “open content” akció célja “a gyűjtemények ismertségének és műtárgyaik láthatóságának növelése Franciaországban és külföldön” – írta közleményében a 14 fővárosi múzeumot tömörítő Paris Musées közintézmény, amelyhez olyan világhírű közgyűjtemények tartoznak, mint a Louvre, az Orsay Múzeum, a Grand Palais vagy a Pompidou Központ.

Az adatbázis megnyitása a nagyközönségnek “szavatolja a szabad hozzáférést és valamennyi digitális adat technikai, jogi és pénzügyi korlátozások nélküli elérését, akár kereskedelmi célokra is” – hangsúlyozta a Paris Musées.

Musée d’Orsay

Versek fényképpel

Vagy fényképek verssel. Mert bevallása szerint Iochom Zsoltot olykor egy fénykép inspirálja versírásra, máskor verséhez keres megfelelő fényképet. Úgy gondolja, a vers-fénykép párosítás együtt tudja igazán kifejezni, amit el szeretne mondani – és hogy mi mindent hordoz poétika feliratú tarsolyában, arról első kötetének szülővárosabeli bemutatóján beszélt.


Iochom Zsolt és Dimény H. Árpád; a háttérben a Dienes Andor-emlékkiállítás részlete. Fotó: Iochom István

Szalay Károly: Anyanyelvgyilkosok

Ma anyanyelvünk gazdagsága szűkül, esztétikai szépsége, formagazdagsága romlik. Egyedülálló, ősi karaktere nemkülönben.

Már nem hagyhatom szó nélkül. Hallgattam, amitől szenvedtem évek óta. De a romlás oly mértéktelen, hogy „vétkesek közt cinkos, aki néma”. Anyanyelvünk gátlástalan, tudatlan, félművelt meggyalázása, megrontása nem pártpolitikai vagy ideológiai kérdés. Fájdalom, de ez az egyetlen ügy, amiben mindkét oldal, ha nem is egyetértve, de közösen munkálkodik. Jobb és bal, hogy egyszerűsítsem a tényállást.

Kapcsolat

Szék-helyek.ro 

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László


Adatkezelési tájékoztató 

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, a Nagy haború  oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál)  jogvédelem alatt áll. A szerző engedélyével másolható vagy sokszorosítható.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.szekhelyek.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog