Európai Advent vagy Téli Ünnepek? – 2019

Kategória: Magazin

Úgy tűnik, a keresztény vallás gyakorlásának hanyatlása nem csak múló szeszély Európában. Az adatok azt igazolják, hogy Európa többsége már nem keresztény, legtöbben ateistának vallják magukat. Ezzel párhuzamosan gőzerővel folyik az öreg kontinensen az iszlamizáció. A hívek számának csökkenése következtében a templomok elhagyatva, üresen állnak, míg a mecsetek gombamód szaporodnak. A keresztények politikai befolyása is csökken, az európai kormányok többségében a baloldal dominál az LMBTQ lobbisták támogatásával.  

 

A post-keresztény Európában több ezer templomot készülnek lebontani és a helyükre mecseteket építenek.

Íme, hogyan zajlik manapság a kereszténység eltörlése!

Franciaországban egy szenátusi jelentés alapján 2800 templomot készülnek lerombolni. Olyan templomokat, amelyeknek többsége évszázadokkal ezelőtt épült. Döntésüket azzal indokolták, hogy a templomok restaurálása többe kerül, mint a lebontásuk.

Marie Le Pen válasza erre a gyalázatos szenátusi döntésre komoly vitát váltott ki. Véleménye szerint: – „A kormánynak a katolikus templomok helyett, a mecseteket kéne lebontania”. Majd rámutatott egy igen fontos tényre, amelyet a média segítségével elhallgatnak a közvélemény előtt. Ezeknek a telkeknek egy részét iszlamista csoportok vásárolják fel, és mecseteket építenek a lerombolt templomok helyére.

Valójában évente mecsetek százai épülnek szerte Európában, és ezt a regnáló kormányok is finanszírozzák, igyekezve ezzel eltüntetni a keresztény alapokra épült európai kultúra minden nyomát.

Az Egyesült Királyságban az Anglikán Egyháznak 16.000 temploma van. A templomok többsége kong az ürességtől, a még meglévő kevés hívő többsége idős. Alig 8-10 ember látogatja az istentiszteleteket. Erre hivatkozva kijelentették, hogy 2000 templomot bezárnak. Néhány templom „alkalmi templommá” alakul, amelyeket csak karácsonykor és húsvétkor látogathatnak hívek.

The Guardian arról tudósít, hogy 394 keresztény templomot renoválás után más célokra ajánlanak fel. Olykor megtörténik, hogy mecsetté alakítják őket.

Németországban is templomok ezreit zárták be az utóbbi évtizedben. Mint ismeretes, Joachim Reinig, ismert baloldali politikus ötlete szerint a keresztény templomokat el kell tüntetni, és helyükre mecseteket kell építeni, ezzel is segítve a muzulmán „menekültek” gyors integrációját. A hamburgi „Bürgermeisteramt” határozata elrendelte a mecsetek építését minden kerületbe. Ezt azzal indokolták, hogy ezekben a mecsetekben olyan civil közösségek működnek, amelyek fontos közösségi munkát végeznek(?).

 

A templomok bezárása is annak a sátáni tervnek a része, amely az európai kereszténység teljes megsemmisítésére irányul. Azonban nem elégszenek meg ennyivel.

A keresztény közösségek ellen irányuló támadások sorozata már a családot s az egyént is célba vette.

Számos országban teljesen betiltják a Karácsony és a Húsvét megünneplését. Helyette Tél -, és Tavaszünnep van. Advent idején fellángol az erőszak szerte Európában. A honfoglalók irántunk érzett gyűlölete hatványozódik. Gyilkosságok égő karácsonyfák és eddig sohasem tapasztalt erőszakhullám váltja fel a várakozás csendes, keresztény örömét, a karácsonyi vásárok nyugodt hangulatát. És a világ régi-új urai – bár tagadják –, évszázadok óta ezt a sátáni tervet támogatják.

Az Unió magukat elitnek képzelő végrehajtói, világhatalomra törő gazdáik rendelésére mindent elkövetnek, hogy lerombolják azt, ami Európát kereszténnyé és civilizálttá tette. Igyekeznek politikailag megsemmisíteni az országokat, a népeket, a keresztény közösségeket, a keresztény családot, a keresztény egyént. Részükről tomboló rasszizmus tapasztalható. Az egyházak egyes magas rangú képviselői és egyszerű szolgái pedig, e politikai nyomásnak engedve, megtagadva Krisztust, segítségükre vannak ebben. Féltve helyüket, jólétüket, magukra hagyják összezavarodott, tanácstalan, megrémült híveket.

Kevert, internacionalista, hit és akarat nélküli rabszolgaseregre vágynak a világ hatalmasai és ezt erősítette meg a korábban kommunista elveket is valló Bergoglio, egy, a minap elmondott, Istent és Máriát gyalázó vatikáni prédikációjában. Beteges, utópisztikus világ, egy sohasem látott és tapasztalt kommunista-liberális diktatúra uralma alatt. Akik ezt az eszmét és annak (világ)urait szolgálják – akárcsak a régmúlt idők kommunistái –, nem tudják, mit cselekszenek, miben és kiknek nyújtanak segédkezet. E kollaboránsok ab ovo tagjai annak a rabszolgaseregnek, amelyet árulásukkal hoznak létre. Gyávák, és balgán azt hiszik, ha térdet hajtanak e sátáni hatalom előtt, abból előnyt kovácsolhatnak, meggazdagodhatnak, a hatalom részeseivé, esetleg túlélőkké válnak. Ez azonban végzetes tévedés. Hiszen ők éppen úgy saját pusztulásuk okozói is.

Mi nyújthat reményt ebben a zűrzavarban az ember számára? Egyedül a hit és a bűnbánat. Hitünk Krisztusban, hitünk bűneink bocsánatában. Mert a mi hitelhagyásunk, felületes kereszténységünk is táplálják a mai zűrzavart.

Az Advent a várakozás ideje, várakozásunk a Megváltóra, az isteni kegyelemre, bűneink bocsánatára és a Megváltásra. Üdvösséget azonban csak Krisztuson keresztül nyerhetünk, Benne bízva, és csakis Őt követve. És ne csak akkor valljuk meg hitünket, ha ez a könnyebbik, vagy az elvárt út!  Akkor is kövessük, ha nehéz, ha számkivetettséggel jár, ha áldozatot követel. Az egyetlen esélyünk a szilárd, megingathatatlan hit! Kergessük ki a templomainkból, Isten házából a kufárokat, ahogyan Jézus tette! Ugyanis ma nem csupán a jólétünk, de a lelkünk a tét!

Czeglédi Andrea

 

andrea78.blogstar.hu