Villás Béla háromágú villájára tűzött szekta és Kézdialmás esete

Fotó: Iochom István (3szek.ro)

Néhány térítő szekta mellett kis régiónkban megjelent egy új, az Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza.
„Nagy az Isten állatkertje” azon ne is kezdünk gondolkodni, hogy mennyien vannak benne, de azon ki lehet akadni, hogy kisebb nagyobb közösségben tiszteletnek és elismertségnek örvendő józan ember is betéved. Csak is ilyen tévelygés lehet Felső-Háromszéken Kézdialmáson, - amit még szentföldnek is neveznek - élő és gazdálkodó atyafi. Eltévedt Isten báránya lett egyik napról a másikra és hívő római katolikus létére félre rakta ezt a hitét és az Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza szekta tagja lett. Ezzel meg sem elégedve a gyülekezet tanait terjeszti és igyekszik behálózni a hiszékeny falusfeleit.


A szektát Villás Béla magyarországi polgár alapította. Ezoterikus társulat reikivel, angyalkommunikációval, ördögűzéssel, lóáldozat bemutatással. Beavatottságát az egyházalapító Villás Béla  állítólag annak köszönheti, hogy gyerekkorában gömbvillámot látott, illetve a Közel-Keleten átesett egy szertartáson, amióta nem fogja a méreg (azért érdemes volna egy kevés ciánnal kipróbálni).

Néhány szó a szektákról

Mi jellemző a szektákra? A közösség tagjai teljes hűséget esküsznek karizmatikus vezetőjüknek. Rossz szemmel nézik a racionális gondolkodásmódot vagy teljesen tiltják azt. Gyakran félrevezető tagtoborzási technikákat alkalmaznak. Meggyengítik tagjaik pszichés helyzetét azáltal, hogy azok ne önmaguktól, hanem a közösségtől, illetve annak vezetőjétől várják problémáik megoldását és döntéseik meghozatalát. Pénzügyeikkel kapcsolatban teljes titoktartás jellemzi őket. Exkluzivitás, azaz az igazság kizárólagos birtoklásába vetett hit. A tagok jövedelmük meghatározott részét kötelező módon át kell adják a gyülekezetnek.
A lelki béke, a harmónia árucikké vált, és ezt tudatosan használják ki a különböző alternatívákat, elméleteket kínáló szekták. Általában olyan elvrendszert állítanak, ami látszólag észérvekkel győzi meg a filozófiákban járatlan, kétségbeesett elmét - így az alany bármire rábólint. Ehhez viszont kell néhány markáns szektavezető, aki személyes ráhatással irányítja az illetőt, egészen a csatlakozásig, sőt még azon túl is.

A felső-háromszéki térítésről

A szekták általában élesen szembefordulnak a történelmi egyházakkal. Teszi ezt még csupán sete suta gondolattal a mi kézdialmási emberünk is, - aki mellesleg a polgármester - na de nem ez a lényeg igét hirdet majd, most csak úgy mellesleg megemlíti, hogy itt ezen a vidéken mindenki romai katolikus, viszik a keresztet, na hát csak vigyék. És még kéri Villás Bélát az Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza kitalálóját és vezetőjét, hogy lépjen az Avas-tetőn összeeszkábált pódiumra. Közben a polgármestertől megtudják a jelenlevők, ha eddig nem tudták volna, hogy egy szakrális helyen vannak, amit ketten lelki és szellemi testvérével, mentorával Villás Bélával együtt fedeztek fel, és rakták körbe kővel.

„Kozmikus utazó vagyok, mint ahogy te is” – jelentette ki egy alkalommal az Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza Villás Béla szellemi vezető. Ismervén a kijelentést vártam, hogy beszéde befejeztével, (amit csak felvételről láttam) a heves felindultságtól egyszer csak felemelkedik a talaj fölé és lebeg és lebeg, az áhítattól megdermedt hallgatóság szeme láttára. Örömkönnyi a földre hullnak. Egyszer csak ragyogó fénypalástba burkolózva kiveszi kezét a zsebéből oda inti a polgármestert és mindketten istenhozzádot intenek, ekkor még néhány könnycsepp legördül a földre és Béla kozmikus sebességre kapcsolva a jelenlevők megrökönyödésére fénycsóvát húzva maga után eltűnik a semmibe (reméljük nem jön vissza). (Alább a felvétel megtekinthető, a Youtubon jelent meg. Ott nem lehetett kommentálni itt ellenben tegye meg a kedves olvasó)

Utószó

Századunkban minden árucikké vált a lelki béke, a hit a harmónia az emberi test is. Ezt használják ki és lelki fogózókat, alternatívákat kínálnak, elméleteket kínálnak az élet visszásságainak megmagyarázására a szekták. Az embereknek mesékre és mítoszokra szükségük van, hogy elviseljék a mindennapok könyörtelen valóságát. Ezt használják ki és egy fajta agymosást végeznek azokkal akik köreikbe tévednek. A rendszer váltás után az emberek, egy részébe megmaradt a vallás ellenes propaganda és nevelés de nem annyira mélyen, hogy ne elemi erővel törjön fel a vallási igény. Sajnos a liberális gondolkodás és a globalizáció gyorsabban hódított teret, ami adott esetben a a hinni vágyókat és lelki támaszt igénylőket az új, divatos szekták elcsábították szó szoros értelemben felszippantották. A terjedéshez még az is hozzájárul, hogy könnyen emészthető misztikummal, gyógyulást ígérő szövegekkel, parapszichológiai hóküsz-pókúszókkal szédítik az embereket, melyek mögött gazdasági és politikai hatalomra vágyás húzódik meg.

Sajnos ez terjed itt Felső-Háromszéken is, a métely, és nem csak itt. Abba azért reménykedhetünk, hogy józan gondolkodó emberek még vannak és egyre többen lesznek.

Tóth

(Folytatjuk)

A felvételt Villás Béla a jogvédői törvényre hivatkozva felszólított, hogy távolítsuk el.

Kapcsolat

Szék-helyek.ro 

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László


Adatkezelési tájékoztató 

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, a Nagy haború  oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál)  jogvédelem alatt áll. A szerző engedélyével másolható vagy sokszorosítható.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.szekhelyek.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog