Kategória: Jegyzetek

Trianon fekete betűkkel égett be a magyarság lelkületébe, és azóta is kitapintható, sajgó, eleven sebként lüktet a tudatunkban. És ez így van rendjén, hiszen ott és akkor merényletet követtek el ellenünk, hiszen lemetszették a végtagjainkat, testünket dögkeselyűknek dobták. Trianon a meggyilkolásunk kísérletének helyszíne tehát, és 1920. június 4-e az időpontja.


Nem rajtuk múlott, hogy túléltük a kirablásunkat és megcsonkításunkat, hanem a Jóistenen. Neki ugyanis még tervei voltak és vannak velünk, ezért esélyt adott nekünk a túlélésre. Mi pedig egy darabig jól sáfárkodtunk a tőle kapott lehetőséggel, mert a kezdeti összeomlás és zűrzavar után, ha nagy áldozatok árán is, de kikecmeregtünk a minket elnyelni akaró bűzös mocsárból. Talpra álltunk, és elindultunk a számunkra kijelölt úton, amely göröngyös volt ugyan, de a fény felé vezetett. Több évtizednyi sikeres felfelé kapaszkodás után azonban valahol irányt tévesztettünk, megcsúsztunk, és visszazuhantunk abba a fertőbe, amely már egyszer elnyeléssel fenyegetett.

Isten segedelmével ezúttal is sikerült belőle feltápászkodnunk és kiegyenesednünk, sőt még a ránk támadó Góliát megfékezéséhez is futotta erőnkből. Legyőzni viszont nem tudtuk, és szinte elvéreztünk a vele folytatott keserves küzdelemben, amelyből végül győztesen került ki. A tőlünk kapott sebeket azonban sohasem heverte ki, és végül eltűnt a történelem süllyesztőjében.

Az életünkben új korszak kezdődött tehát, melyben hol nyerésre, hol vesztésre álltunk. Ezúttal viszont nem más, hanem mi voltunk saját magunk ellenségei, a több évtizedes agymosás és lélekrombolás ugyanis átalakított bennünket. Személyiségből-személlyé, egyéniségből egyénné, nemzetből néppé silányodtunk. És félő volt, hogy az is maradunk, de az Úr ismét segített rajtunk, és életre keltette régi erényeink. Újból megpezsdült bennünk őseink vére, feléledt a hit, erkölcs és remény. Mindezek birtokában pedig bizakodva tekinthetünk a jövőbe, mert megvan az esélyünk, hogy újból sokasodó, gyarapodó, egységes, szabad nemzetté váljunk, és szétfeszítsük Trianon bilincseit! Csak rajtunk múlik!

 Bedő Zoltán

 

Székely Hírmondó