MTI

Ellenzik és aggodalommal figyelik a Beke István és Szőcs Zoltán elleni koncepciós büntetőeljárást, amely célja a magyar közösség megfélemlítése. A Magyar Állandó Értekezlet (Máért) elvárja a magyarországi politikai pártoktól, hogy a szomszédos államokban az ottani magyar közösségeket képviselő pártokat és jelölteket támogassák. Egyebek között ezt tartalmazza a szervezet 18. plenáris ülésén elfogadott zárónyilatkozat, amelyet a nemzetpolitikai államtitkárság pénteken juttatott el a sajtóhoz.

 

Arra biztatják a magyar közösségek képviselőit, hogy minél szélesebb körben nyújtsanak tájékoztatást a Nemzeti Régiókért európai polgári kezdeményezésről, hangsúlyozzák az aláírások összegyűjtésének fontosságát. Üdvözlik, hogy a Rákóczi Szövetség ezúttal is közreműködik a magyarországi aláírásgyűjtésben.
A résztvevők megdöbbentőnek és a jogállamisággal összeegyeztethetetlennek tartják a romániai magyarságot sújtó jogfosztások és hatósági intézkedések megsokasodását, az úzvölgyi katonatemető ügyében történt elfogadhatatlan eljárásokat.
Határozottan tiltakoznak a magyar nyelv- és szimbólumhasználatot korlátozó hatósági fellépések ellen. Szorgalmazzák, hogy a Román Kormány tegyen lépéseket annak érdekében, hogy Románia megfeleljen a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájában és a Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló egyezményben vállalt kisebbségi nyelv- és szimbólumhasználatra vonatkozó nemzetközi előírásoknak. Szorgalmazzák a román jogrendben már meglévő kisebbségi jogok érvényesítését a gyakorlatban.

Erdély tekintetben a záró nyilatkozat így fogalmaz:

"- Megdöbbentőnek és a jogállamisággal összeegyeztethetetlennek tartják a romániai magyarságot sújtó jogfosztások és hatósági intézkedések megsokasodását, az Úzvölgyi katonatemető ügyében történt elfogadhatatlan eljárásokat.

- Határozottan tiltakoznak a magyar nyelv- és szimbólumhasználatot korlátozó hatósági fellépések ellen. Szorgalmazzák, hogy a Román Kormány tegyen lépéseket annak érdekében, hogy Románia megfeleljen a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájában és a Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló egyezményben vállalt kisebbségi nyelv- és szimbólumhasználatra vonatkozó nemzetközi előírásoknak. Szorgalmazzák a román jogrendben már meglévő kisebbségi jogok érvényesítését a gyakorlatban.

- Ellenzik és aggodalommal figyelik a Beke István és Szőcs Zoltán elleni koncepciós büntetőeljárást, amely célja a magyar közösség megfélemlítése. 

- Aggasztónak, a demokrácia és az európai szellemiséggel szembenállónak tartják a magyarok ellen irányuló, utcai tüntetésekben és politikai diskurzusokban egyaránt teret hódító gyűlöletbeszédet.

- Aggodalmukat fejezik ki a Trianoni Békeszerződés napját nemzeti ünneppé nyilvánító törvénytervezet román szenátus általi elfogadásával kapcsolatban.

- Határozottan tiltakoznak a romániai magyarság választott vezetőit sújtó hatósági önkény ellen. Megdöbbenve tapasztalják a represszív módszerek kiterjesztését a romániai magyar egyházi, civil, oktatási és kulturális életre. Támogatásukról biztosítják a meghurcoltakat.

- Felhívják a nemzetközi szervezetek, mindenekelőtt az Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, továbbá az Európai Parlament és az Európai Bizottság, valamint az Amerikai Egyesült Államok Kormányának figyelmét a visszaszolgáltatott ingatlanok újraállamosítását célzó politikai és törvényhozási kezdeményezésekre, illetve a romániai magyar kisebbséget diszkrimináló hatósági fellépésekre. Kérik, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel tegyenek meg mindent a jogbiztonság, az anyanyelvhasználat, a tulajdonhoz és szabad vallásgyakorláshoz való jog szavatolásáért.

Aggasztónak tartják az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának leállítását, tiltakoznak a korábban már jogerősen visszaszolgáltatott ingatlanok tulajdonjogának megkérdőjelezése ellen, különös tekintettel a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumra és a gyulafehérvári Batthyáneumra.

- Aggodalommal veszik tudomásul, hogy továbbra sem alakult meg a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem önálló magyar tagozata, az intézmény pedig egyesült a Petru Maior Egyetemmel, amelynek következtében tovább csökkent a magyar anyanyelvű oktatók és hallgatók aránya. Szorgalmazzák az önálló magyar tagozat mielőbbi létrehozását, az anyanyelv használatának biztosítását az új intézményi keretben.

- Üdvözlik a kilenc erdélyi megyében és Bukarestben elindított délutáni oktatási programot. A rendkívüli érdeklődésre való tekintettel bíznak abban, hogy annak továbbfejlesztése, illetve más, hiánypótló kezdeményezések meghatározó módon járulnak hozzá az erdélyi magyar családok boldogulásához.

- Továbbra is fontosnak tartják a magyar–román kétoldalú kapcsolatok erősítését, és az olyan energetikai és infrastrukturális stratégiai projektekben való részvételi megállapodásokat a két kormány között, amelyek az erdélyi magyar közösség érdekeit is szolgálják.

- Arra buzdítják az erdélyi magyarokat, hogy a magyar érdekképviselet megerősítésének tétjét szem előtt tartva, nagy számban vegyenek részt a soron következő romániai választásokon.

- Örömüknek adnak hangot, hogy egyértelmű sikerrel zárult az Erdélyi Gazdaságfejlesztési Program 2018-as pályázati kiírása, amely jelentős mértékben hozzájárult az erdélyi magyar vállalkozók boldogulásához. Bíznak abban, hogy a program további kiterjesztése által újabb fejlesztési lehetőségek nyílnak az erdélyi magyar vállalkozók előtt.

- Főhajtással emlékeznek meg az 1989-es forradalom 30. évfordulóján annak magyar és román hőseire, akiknek áldozata tette lehetővé Románia demokratikus kibontakozását.

Szék-helyek

 

Szék-helyek.ro 

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László


Adatkezelési tájékoztató 

Szerzői jogok

  Minden, a Nagy haború  oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál)  jogvédelem alatt áll. A szerző engedélyével másolható vagy sokszorosítható.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.szekhelyek.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog