Nem törvénybe ütköző

Kategória: Publicisztika

Szerző: Bedő Zoltán

A Brassói Táblabíróság mellett működő ügyészség idén március 25-én és június 12-én keltezett határozata értelmében gróf Wass Albert írói munkásságának a méltatása nem esik a háborús bűnösök kultuszát tiltó törvény hatálya alá. Ennek értelmében pedig elrendelik az ügyben kezdeményezett bűnügyi eljárás megszüntetését, ezzel pontot téve a kedélyeket több mint három éve borzoló nyomozásra.


A bűnüldöző szervek a magyarellenességéről hírhedt Dan Tanasă vezette Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) feljelentése alapján indítottak kivizsgálást. Ezek tárgyát a Székely Hírmondóban Wass Albert kapcsán Bedő Zoltán tollából 2018. 01. 08-án, 2018. 02. 16-án és 2018. 02. 17-én megjelent cikkek, valamint a sepsiszentgyörgyi református vártemplom temetőkertjében 2018. 01. 16-án szintén általa szervezett megemlékezés képezte. A feljelentő szerint ugyanis ezek törvénybe ütköző megnyilvánulások voltak. A kivizsgálással megbízott ügyészek viszont a rendőrség által összeállított és véleményezett tanúkihallgatási jegyzőkönyvek alapján úgy ítélték meg, hogy nem történt bűncselekmény. A Dan Tanasă kifogásolta újságcikkekben, valamint megemlékezésen ugyanis Wass Albert írói munkásságát és műveit méltatták, és nem utaltak azokra a történésekre, amelyért a grófot távollétében halálra ítélték.

A beteges jelentgető nem nyugodott bele a döntésbe, és megfellebbezte, de az illetékes ügyész a panaszát elutasította. Ennek indoklásában ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy Wass Albertnek a tárgyaláson bemutatott bizonyítékok alapján történő vád alá helyezése és elítélése tulajdonképpen az író megkövezése volt. Ráadásul az a törvény, amelyre hivatkozva a kolozsvári népbíróság 1946 márciusában kimondta rá a halálos ítéletet, már 1945 szeptemberében hatályát veszítette.

 

Forrás: hirmondo.ro