A Szentkereszty-kastély melyre a román állam újra rászeretné tenni a kezét (fotók)

Kategória: Kiemelt

A 19. század első felében a birtok és a kastély a vargyasi Daniel Elek tulajdonát képezte. 1840-ben Kálnoky György és neje Haller Anna vásárolta meg. 1847-ben a kastély a Szentkereszty család tulajdonába került az özvegyen maradt Haller Anna Szentkereszty Zsigmond házassága révén. 1870-ben Szentkereszty Zsigmond és Haller Anna a kastélyt újjáépíttették és kastélyparkot létesítettek.

 

Az újbarokk stílusban épült kétemeletes kastély keleti főhomlokzatát hat oszlopos terasz díszíti. A műemléképület két fő részből áll, a hosszabb tíz ablaktengelyes részt egy rövidebb keresztszárny töri át. A hosszanti szárny északi és déli homlokzatait csigavonalas oromzat zárja le, csúcsa kagylómotívumban végződik. A keresztszárnyat hatalmas manzárdtető fedi, amelyen egy kovácsoltvas keretezésű, négyszögű terasz látható. A fő homlokzatot kihangsúlyozza a hat klasszikus oszlop által tartott terasz, az északi és a déli részen pedig kiemelkednek a nagy, újbarokk stílusú építészeti elemekben gazdag díszítések.

A kastély nyugati, angolkertre néző homlokzata előtt lépcsőfeljárós teraszt képeztek ki. Ezt kovácsoltvas mellvéd veszi körül, sarkain hatalmas, mitológiai és bibliai jelenetekkel díszített vázák találhatóak. A kastély ablakai egyenes szemöldökpárkánnyal készültek, kivételt képeznek az emeleti részén lévő ablakok és az északi homlokzat földszinti ablakai, melyek félköríves záródásúak. A kastélynak két lépcsőháza van, a nagyobb lépcsőfeljáró a keresztszárny mellett található, a kisebbik a déli részben látható. Napjainkban csupán a földszinti ebédlő berendezése tanúskodik a kastély egykori hangulatáról. A kastélyt többhektáros arborétum övezi, ahol számos faritkaság található, ilyen a tulipánfa, olajfűz és a vérbükk. A parkban csónakázásra alkalmas tó látható, és a kertben működő művésztáborok résztvevői néhány fából készült szobrot is elhelyeztek.

Az 1890-es évek elején br. Szentkereszty Béla Háromszék vármegye főispánja újabb átépítéseket végeztetett, amelynek során a kastély elnyerte mai formáját. A kastély utolsó tulajdonosa br. Szentkereszty Béla volt. 1945 után államosították az épületet, ahol árvaház, mezőgépészeti iskola, majd a termelőszövetkezet kapott helyet. 1982-től a Román Kommunista Párt tulajdonába került, és elnöki lakosztályként rendezték be. A rendszerváltás után a Művelődési Minisztérium vette át az épületet, és a közelmúltig művelődési központ működött benne. (Forrás: kastelyerdelyben.ro)

A Szentkereszty-kastély újraállamosítása: pert vesztettek az örökösök

 

"Az árkosi birtok örököse, Jankovich-Bésán András javára a Kovászna Megyei Törvényszék 2004 júliusában meghozta az alapfokú ítéletet, mely kimondta, természetben vissza kell szolgáltatni a kastélyt, kápolnát, istállót, továbbá a hozzá tartozó kilenc hektár terület haszonbérbe vehető. A kastélyban működő és a területet használó, 1994-ben létesített Árkosi Kulturális Központ sorozatos közbelépései nyomán nyolc év pereskedés után, 2012 novemberében megszületett a végleges visszaszolgáltatási döntés a Legfelső Ítélő- és Semmítőszéken. Ezután újabb három év pereskedés következett, amíg az időközben elhunyt örökös három gyermeke 2015 szeptemberében birtokba vehette a kastélyt.

A Kopacz Attila által vezetett Árkosi Kulturális Központ számos jogorvoslati kísérlettel igyekezett az örökösök tulajdonjogát megvonatni, az ingatlant visszaállamosíttatni. Semmisségi kérelmet nyújtottak be a Legfelső Ítélő- és Semmítőszékre, de azt visszautasították. Ugyanoda két perújítási kérelemmel is fordultak 2013-ban, majd 2018-ban, utóbb azzal, hogy új, perdöntő dokumentum került elő. Mindkettőt visszautasították. Ezután az alapfokú ítélet ellen éltek perújítási kérelemmel a Kovászna Megyei Törvényszéken, majd ennek a pernek az áthelyezését kérték. A központ és ügyvédje, Ioan Sabău-Pop indokolásként írta, egy olyan per, amely egy korábbi döntés felülvizsgálatáról szól, konfliktusokat, nemzetiségi fellángolásokat, az irredenta múlt iránti nosztalgiát gerjeszt abban a térségben, ahol nyíltan elutasítják a román állam fennhatóságát. A per átkerült a Galac Megyei Törvényszékre, mely idén januárban helyt adott a kérésnek. A Jankovich-Bésán család fellebbezett, a Galaci Táblabíróság október 30-án érdemben letárgyalta az ügyet, majd sorozatosan elhalasztotta az ítélethirdetést: november 6-ra, aztán 13-ra, utána 19-re, majd 20-ra, végül 25-én közölte: megalapozatlanként visszautasítja az alperesek fellebbezését. Az ítélet ellen 15 napon belül felebezéssel lehet élni." (Forrás:3szek.ro)

Fotó: http://www.kastelyerdelyben.ro/szentkereszty-kastely-arkos-.html