Ez történt Kézdivásárhelyen a hétvégén: őrtűz az autonómiáért, szabadtéri plakátkiállítás, könyvbemutató

Kategória: Kézdivásárhely

A Kézdivásárhely szentkatolnai kijáratánál levő cukorrépagyűjtő központ területén gyújtottak őrtüzet 2019. 10. 27-én maroknyi városi lakós jelenlétében.

Kézdivásárhely főterén is megtekinthető az a kiállítás, amely a magyar királyi (brassói) 24-es honvéd gyalogezred első világháborús történetét mutatja be.

Az intézmény vezető, dr. Dimény Attila Könyvbemutatója az Incze László Céhtörténeti Múzeumban

 

Első világháborús szabadtéri kiállítás nyílt Kézdivásárhely főterén

Sepsiszentgyörgy után Kézdivásárhely főterén is megtekinthető az a magyar, román és angol nyelvű kiállítás, amely a Székely Nemzeti Múzeum és Kovászna Megye Tanácsának közreműködésével valósult meg és a magyar királyi (brassói) 24-es honvéd gyalogezred első világháborús történetét mutatja be.

 A 2019. október 25-én, pénteken megnyitott hiteles dokumentumokra épülő kiállítás segítségével az érdeklődők betekintést nyerhetnek a 24-es gyalogezred állományába, amelynek hadkiegészítési körzete Háromszékre és Barcaságra épült, így egyfajta nemzetiségi leképeződése is volt a korabeli Erdélynek.

A főtéri rendezvényt követően, az Incze László Céhtörténeti Múzeumban mutatták be a Zrínyi Kiadó gondozásában megjelent Az ojtozi csata 1917–2017 című tanulmánykötetet.

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja, Lukács Bence Ákos arra hívta fel a figyelmet, hogy aki nem ismeri a múltját, nem igazodik el a jelenben és nem tudja a jövőjét sem építeni. „Nekünk magyaroknak, székelyeknek elemi érdekünk, hogy ismerjük a múltunkat, hiszen anélkül nem fogjuk tudni, hogy kik voltunk, kik vagyunk ma és nem fogjuk tudni a jövőben, hogy pontosan mik az érdekeink és mik a céljaink, ami a jelenünkből és a múltból táplálkozik. Sokan akarják még a mai napig is elferdíteni, átírni a múlt, a magyar történelem és hadtörténelem eseményeit. Ez ellen, nekünk kell megtenni a magunkét, mert, ha mi nem írjuk le az igazságot, pontosan a tényekhez ragaszkodva azt, hogy mi történt velünk, a szüleinkkel, nagyszüleinkkel, mások teszik meg ezt helyettünk, de abban nem lesz köszönet” – mondta a vezető konzul. 

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, köszöntőbeszédében Winston Churchill, volt angol miniszterelnöknek idézte: A siker nem végleges, a kudarc nem végzetes: a folytatáshoz való bátorság az, ami számít. „Emberségből példát akkor tudunk mutatni, ha képesek vagyunk száz év után fejet hajtani minden hős katona előtt, harcoljon az a front jobb vagy bal oldalán, legyen az magyar, román, orosz, török, ukrán, német vagy zsidó nemzetiségű, de nem vitathatja el senki tőlünk azt a jogot, azt az érzést, hogy kihangsúlyozzuk a magyar katonákat.

 A könyvet Nagy Szabolcs levéltáros, igazgatóhelyettes, a Veszprém Megyei Levéltár munkatársa ismertette, előadást tartott Gottfried Barna főlevéltáros, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár munkatársa.

Gottfried Barna

A rendezvényen közreműködött a szentivánlaborfalvi Szent István dalkör Kelemen Alpár karnagy vezetésével, akik az alkalomhoz illő korabeli katonadalokat adtak elő.


Szent István dalkör

 A kiállítás Nagy József hadtörténész, Tóth-Bartos András, Nagy Zoltán, Magyarosi Sándor, Eugen Mirel, Musát Arnold, Éltes Barna és Hegyeli Attila szakmai hozzájárulásával készült el és 2019. november 25-ig tekinthető meg Kézdivásárhely főterén.

 Szék-helyek közlemény nyomán

 Fotó Tóth László

 Fotó Iochom István (Háromszék)

Az intézmény vezető, dr. Dimény Attila Könyvbemutatója az Incze László Céhtörténeti Múzeumban

A nem rég megjelent a „Kegyelet emlékéül állították” című könyvét telt ház előtt mutatták be.
A házigazda Kinda István néprajzkutató, a Székely Nemzeti Múzeum munkatársa, a kötet lektora volt, aki hasonló témájú könyvet jelentetett meg. A temető kutatás jelenéről beszélt.

A könyvet Jánó Mihály művészettörténész, a múzeum egykori munkatársa mutatta be. Hiánypotló munkaként jellemezte a jól szerkesztett kötetet, melynek nem nagyon van hagyománya. Aírás sorra veszi a kézdivásárhelyi református temető térbeli fejlődését, a régi sírköveket, a jeles közéleti személyiségek síremlékeit, a sírboltokat, obeliszkeket és a kriptákat, azok formai változásait időben. Kiemelte a könyvben szereplő térkép jelentőségét.

A bemutató végén dr Dimény Attila vetített előadást tartott a könyvben szereplő képekről.

Szék-helyek


 


 

 

Őrtűzgyújtás Kézdivásárhelyen az SZNT helyi elnöke nélkül

 

A Kézdivásárhely szentkatolnai kijáratánál levő cukorrépagyűjtő központ területén gyújtottak őrtüzet 2019. 10. 27-én maroknyi városi lakós jelenlétében.

 

Székelyföld autonómiájának napján délelőtt a templomokban, délután az őrtüzek magaslatain gyűjtöttek aláírásokat az SZNT által elindított, nemzeti régiók kialakítását kérő európai polgári kezdeményezéshez.
Valamennyi őrtűz mellett a helyi szervezők felolvasták azt a petíciót, amelyben ismételten kinyilvánították igényüket Székelyföld autonómiája iránt. A dokumentum szerint az Európai Uniónak felül kell vizsgálnia az önrendelkezési jog merev és elavult értelmezését, amely szerint ez a jog kizárólag csak az államok népességét illeti meg.

 

Kézdivásárhelyen a jelenlevők előtt Szigethy Kálmán a polgári párt helyi vezetője felolvasta a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kiáltványát.

 

A himnuszok eléneklésével végződött a rendezvény.

 

Kiáltvány

 

Szövetségben Európa nemzeti régióival

Ma, október 27-én, Székelyföld Autonómiájának Napján összegyűlt székelyek ismételten kinyilvánítjuk igényünket Székelyföld autonómiája iránt. Egy olyan évben erősítjük meg ezt az akaratot, amikor folyamatban van az aláírásgyűjtés a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésének támogatására. Az idén a nemzeti régiókban szervezett bármilyen rendezvény hangsúlyosabban jelöli meg több európai nép önrendelkezés iránti akaratát. Újra és újra elmondjuk, hogy legyen szó akár államon belüli önrendelkezésről, vagy akár függetlenségről, az Európai Uniónak felül kell vizsgálnia az önrendelkezési jog merev és elavult értelmezését, amely szerint ez a jog kizárólag csak az államok népességét illeti meg. Hihetetlen és elfogadhatatlan, hogy a 21. században a börtönt találja Spanyolország is és Románia is az egy tömbben élő nemzeti közösség legitim törekvéseire adandó megtorló válaszként. Koncepciós perek áldozatai a katalán vezetők és az úgynevezett székelyföldi terrorperben elítélt fiatalok. A demokrácia elkötelezettjeiként elutasítjuk a diktatúra módszerének visszatérését, és határozottan tiltakozunk, hogy az Európai Unió államaiban ismételten az állami terror politikai perekben marasztaljon el ártatlan embereket.
Igényeljük Székelyföld területi autonómiáját úgy, ahogy azt a Székely Nemzeti Tanács által elfogadott Autonómia Statútum megfogalmazta, és amelynek megfelelően:
„A régió lakosságának autonómiája azt jelenti, hogy a történelmi szülőföldjén levő többségi kollektivitás joga és tényleges képessége saját felelősségére és az illető népesség érdekében átvenni a közérdekű problémák jelentős részének megoldását, a szubszidiaritás elvének megfelelően, és amely az állam és a kollektivitás között elhelyezkedő választott testülettel rendelkezik, az önigazgatás hatásköreit gyakorolja, illetve államhatósági jogosítványokkal is bír.”
Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a Székely Népnek!
A Székelyföld Autonómiájának Napján Székelyföld településein összegyűlt közösségek nevében:
Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke
Székelyföld, 2019. október 27.

 

Szék-helyek